Blog

Motivatie komt niet uit een potje!

Motivatie is een veel voorkomend onderdeel binnen de zorgverlening. Hulpverleners weten vaak wel wat hun patiënten anders zouden moeten doen om een beter resultaat te boeken met de gegeven therapie en/of aangeboden zorg maar weten vaak niet hoe ze patiënten zo ver kunnen krijgen. De patiënt doet niet wat de hulpverlener adviseert. We noemen dit gebrek aan therapietrouw. Zowel in de geestelijke als in de somatische gezondheidszorg is de therapietrouw verontrustend laag. Dit is het probleem: ‘De dokter, fysiotherapeut, verpleegkundige, maatschappelijk werker, diëtist, of welke hulpverlener dan ook geeft een weloverwogen en welgemeende instructie mee aan de patiënt maar moet vervolgens vaststellen dat de patiënt zich daar niet aan houdt. De hulpverlener is op dat moment overtuigd van het belang van de gedragsverandering, geeft adviezen en stelt een stappenplan op. Therapietrouw verbetert de gezondheid van de patiënt en drukt de zorgkosten. De vraag blijft echter of de patiënt bereid is

Lees meer
Page 5 of 512345