Complimenten geven en krijgen

Complimenten geven en krijgen

Door Anita Ozephius, NLP Trainer & coach

schermafbeelding-2017-01-03-om-22-18-57

Ben je op zoek naar hoe je het beste je waardering voor een ander kunt uitspreken? Je kunt hierbij denken aan je relatie of aan je kinderen of aan andere dierbaren.

Er bestaat zoiets als cognitieve gedragstherapie, een therapievorm die de nadruk legt op het bijsturen van irrationele opvattingen en uiterlijke gedragingen. Een belangrijke kwestie van de cognitieve perspectieven is de omvang van hun toepasbaarheid. De therapeuten richten zich vooral op emotionele stoornissen die te maken hebben met angst en depressie. De vraag is, is in het geval van depressie de oorzaak van die depressie te vinden in onduidelijke- of verstoorde denkpatronen?

Mensen hebben volgens de psychologen Maslow en Rogers een aangeboren neiging richting zelfactualisatie. Dit is een sterke neiging om alles te worden waartoe men in staat is. Ieder van ons bezit een unieke combinatie van eigenschappen en talenten waardoor we geheel eigen gevoelens en behoeften hebben en een eigen visie  op het leven. Door onze werkelijke behoeften en gevoelens te erkennen en te accepteren, door eerlijk te zijn tegenover onszelf, kunnen we authentiek leven, dat wil zeggen: Zinvol en doelgericht.

We kunnen mensen die afwijkend gedrag vertonen pas begrijpen als we weten welke barrières ze tegenkomen in hun streven naar zelfactualisatie en authenticiteit. Je moet dan eerst leren om de wereld door de ogen van de ander te zien, omdat  de subjectieve visie van de ander bepaalt hoe hij zijn/ haar ervaringen interpreteert en evalueert. Dit kan als een bijdrage of als een belemmering aan het proces van zelfactualisatie werken. Als we deze subjectieve ervaring van de ander begrijpen is het heel goed om daar een compliment op te geven. Dit draagt bij aan een versterking van de zelfactualisatie. Hieruit kan de ander groei ervaren in plaats van stilstand.

Voor ouders geldt dat zij hun kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van zelfachting en ze een aanzet geven tot zelfactualisatie, door  aan het kind een onvoorwaardelijke positieve waardering te geven. Ze prijzen op grond van hun innerlijke waarde, los van hun gedrag op dat moment. Dit draagt bij aan herstel van het verstoorde concept van het zelf naar een vorm van zelfactualisatie. Dit gunnen we iedereen.

 

Complimenten geven en krijgen