Motivatie komt niet uit een potje!

Motivatie is een veel voorkomend onderdeel binnen de zorgverlening. Hulpverleners weten vaak wel wat hun patiënten anders zouden moeten doen om een beter resultaat te boeken met de gegeven therapie en/of aangeboden zorg maar weten vaak niet hoe ze patiënten zo ver kunnen krijgen. De patiënt doet niet wat de hulpverlener adviseert. We noemen dit gebrek aan therapietrouw. Zowel in de geestelijke als in de somatische gezondheidszorg is de therapietrouw verontrustend laag.

Dit is het probleem: ‘De dokter, fysiotherapeut, verpleegkundige, maatschappelijk werker, diëtist, of welke hulpverlener dan ook geeft een weloverwogen en welgemeende instructie mee aan de patiënt maar moet vervolgens vaststellen dat de patiënt zich daar niet aan houdt. De hulpverlener is op dat moment overtuigd van het belang van de gedragsverandering, geeft adviezen en stelt een stappenplan op. Therapietrouw verbetert de gezondheid van de patiënt en drukt de zorgkosten. De vraag blijft echter of de patiënt bereid is om te veranderen, ertoe in staat is en of het juiste moment is aangebroken om te veranderen. Wanneer dit niet het geval is, kun je stellen dat iemand niet gemotiveerd is.

Bevordering van therapietrouw vraagt daarom om maatwerk. Elke patiënt/persoon is anders en dit vraagt om een op hem/haar afgestemde communicatie om motivatie te creëren. Het is dan ook wenselijk voor elke zorgverlener om kennis te hebben van deze communicatiestijlen en motivatietechnieken om therapietrouw te verhogen. Het Tarázát instituut kan u hiermee assisteren, de basis van een aantal communicatiestijlen en motivatietechnieken waaronder: ‘Motiverende gespreksvoering’ en ‘Oplossingsgericht werken’, kunt u eigen maken in de voor u passende opleiding en/of training.

Kijk voor meer informatie op www.tarazat.nl

Motivatie komt niet uit een potje!