Systemisch Coach Opleiding

Wat is systemisch werk?

De oorsprong van het systemisch denken en werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken beoogt het zichtbaar maken van verborgen belemmeringen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in talloze systemen. Zoals ons gezin, de school, een team, het werk. Al deze systemen hebben een onderlinge verbinding en een eigen dynamisch krachtenveld die op een diep en meestal onbewust niveau op ons van invloed zijn. We spreken wel van zielsstroom en zielsniveau.

De meerwaarde van systemisch denken en werken heeft te maken met het feit, dat hier andere ordeningen en wetmatigheden gelden, dan op het psychologisch niveau. Interventies op dit laatste niveau – zoals NLP-interventies – zijn vaak niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend, als de oorsprong van een probleem op systemisch, ofwel zielsniveau ligt: de verborgen belemmeringen.
In het systeem heeft iedereen een plek en is er sprake van een zekere orde. Het leren kennen van je eigen plek op dit diepe niveau en hoe de andere(n) (familieleden) zich daarin verhouden, geeft mogelijkheid voor bewustwording, (zelf)acceptatie en zingeving.
Deze opleiding is bedoeld voor degenen die geïnteresseerd zijn in systemisch denken en werken. Je hebt een NLP Master Practitioner niveau en je wilt je bekwamen in je professionele vakgebied als coach, trainer, begeleider en therapeut.

Systemisch coach opleiding

Als je wilt deelnemen aan deze opleiding en van een ander instituut komt, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek.
Deze opleiding is een combinatie van coachvaardigheden en de introductie van het systemisch gedachtegoed en hoe daarmee te werken. Je maakt kennis met de veelzijdigheid aan begrippen en het toepassen ervan.

Je leert onderscheid te maken tussen psychologisch vragen stellen en welke vragen nodig zijn om systemisch te kunnen werken. Je leert je lichaam te gebruiken als instrument. Ontdekken hoe je een openingsgesprek houdt en op welke manier je van een “klacht” een “probleem” maakt. Je maakt je eigen genogram.

Ook leer je over individueel, groeps- en spiritueel geweten. Welke rol rangorde speelt en hoe die wordt bepaald. Ook in organisaties. Hoe je de balans vindt tussen geven en nemen. Het leren herkennen en eigen maken van de verschillende soorten emoties. Maar ook, op welke manier JIJ getriggerd wordt en je neiging om daarop te reageren.
Een belangrijk onderwerp is boundaries: Het stellen van grenzen en hoe je dat doet, zoals Anné Linden dat ontwikkeld heeft.

Het onderwerp verstrikking zal veel aandacht krijgen. In deze context wordt met verstrikking bedoeld, dat iemand zichzelf zo verwart met het leven van iemand uit zijn systeem, dat hij niet zijn eigen leven leeft. Het herkennen van dit fenomeen en het vervolgens oplossen of ontwarren geeft het individu zijn vrijheid terug, om vanuit de eigen essentie zin te geven aan het leven.
Identificatie, parentificatie, triangulatie, projectie en loyaliteit horen eveneens bij dit thema.
In deze zeer veelzijdige opleiding wisselen theorie en praktijk elkaar voortdurend af. Er is aandacht voor lichaamswerk. Muziek en creativiteit krijgen een plekje en de inbreng van deelnemers wordt op prijs gesteld.

Het is noodzakelijk om tussen de blokken in bij elkaar te komen in intervisiegroepen om het geleerde in te oefenen.

Programma

Deze thema’s komen voor in het trainingsprogramma:

 • contact / contract
 • eliciteren en installeren van vragen en antwoorden
 • overdracht / tegenoverdracht
 • doelgericht werken
 • contracten en ethiek
 • driehoekscontracten
 • boundaries
 • verstrikking
 • dynamieken
 • interne grens
 • plek nemen
 • afbakening
 • uitreiken
 • binding en verbinding
 • leven / dood / rouw
 • zelfrechtvaardiging
 • buigen / lot nemen
 • eren (o.a. van de ouders)

Door de nieuwe verworvenheden toe te voegen aan de reeds aanwezige hulpbronnen zal je de effecten bemerken in je relatie(s), beroep en de wereld waarin je leeft. Het delen van deze ervaringen met je medestudenten is een waardevolle stimulans en “groeimeter”.

Studieduur

De opleiding tot Systemisch Coach bestaat uit een aantal onderdelen en is een intensief, individueel, modulair traject. Het totale traject bestaat uit 20 dagen.

Praktische informatie

De Systemisch Coach opleiding kost € 2395,- p.p.

Deze prijs is inclusief:

 • Lesmateriaal/Syllabus, 4 dagen verdiepingsmodule, Oefenavonden,
 • Certificatie, Administratiekosten, Koffie en/of thee tijdens de pauzes
 • Gezellige Lunch (alleen bij de Weekendopleiding).
 • Het bedrag is exclusief eventuele verblijfskosten. De opleiding is BTW vrij!

De prijs van de opleiding is exclusief;

 • Verplichte literatuur (bij ons beschikbaar):
 • Vonken van Verlangen (verplichte literatuur)
 • De Reiziger en zijn Gids (verplichte literatuur)
 • Aanbevolen literatuur
Toelatingseisen

Voor het volgen van de Systemisch Coach opleiding bij Tarázát gelden de volgende voorwaarden:

 • Je bent nieuwsgierig en je wilt leren, met ander woorden: je staat open voor verandering.
 • Je bent bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen groeiproces.
 • Je bent geïnteresseerd in NLP en daarmee samenhangende inzichten.
 • Je wilt zich ontwikkelen tot coach en de inzichten en vaardigheden die daar bij horen kunnen toepassen.
 • Je hebt een MBO diploma of HBO denkniveau.

Mocht je voorafgaand aan de opleiding een gesprek willen, bel of mail dan even.

Certificering

Om de opleiding Systemisch Coach te behalen moet je de volgende criteria behalen;

 1. Deelname aan alle cursusdagen
 2. Schriftelijk verslag van:
  • je eigen Genogram
  • de belangrijkste dynamieken binnen dat Genogram
  • het uitwerken van minimaal twee belangrijkste dynamieken uit je gezin van herkomst. Werk deze dynamieken expliciet uit naar betekenis in verleden, heden en toekomst. Ondersteun het geheel met symbolen (gedichten, tekeningen, foto’s, creatieve vormen e.d.)
  • geef aan wat de kracht en de valkuil is van deze dynamieken
  • geef aan wat jouw attitude dient te zijn om iedereen binnen het systeem waarmee jij werkt in te sluiten
  • kies een voor jou relevante context waarbinnen je bovenstaande gaat toepassen en werk dat uit
 3. Aanwezigheid en deelname aan de intervisiegroep
 4. Maken van contact en contract en het geven van een presentatie van ca. 30 minuten met het praktisch neerzetten van een opstelling
 5. Deelname aan de plenaire feedbackronde

Bij gebleken geschiktheid geeft dit recht op het Systemisch Coach certificaat.

Erkenning
Tarázát instituut is geaccrediteerd door IANLP.

 

 

Komende opleidingen
De Systemisch coach opleiding data worden vastgesteld in overleg. Als je geïnteresseerd bent kun je contact met ons opnemen.

Op dit moment hebben we 2 mogelijke startdata:
woensdag 21 maart 2018
zaterdag 24 maart 2018

Geef door welke data jouw voorkeur heeft, dan plannen we de data verder in overleg met de groep deelnemers.

Heb je vragen?
Als je je afvraagt of dit de juiste opleiding voor je is, helpen we je graag.
Je kunt een mail sturen naar: info@tarazat.nl of bellen met 010-418 35 99.
We hopen van je te horen!

Systemisch Coach Opleiding Opleiding | 20 dagen | € 2395,- p.p