Linguistisch

We gebruiken taal om onze gedachten en gedrag te ordenen, zodat we er met anderen over kunnen communiceren. Wanneer je opmerkzaam bent over de taalpatronen die je zelf en je gesprekspartners inzetten, kun je veel over jezelf en anderen te weten komen. Taal is één van de basisonderdelen van communicatie, als je je taal effectiever inzet, bereik je positievere resultaten.