Wat is Systemisch Werk?

Wat is systemisch werk?

Ontdek jóúw plaats in het (familie)systeem

Systemisch werk gaat uit van de gedachte dat alles met alles verbonden is. Ieder mens maakt deel uit van verschillende ‘systemen’, netwerken van levende en soms al overleden mensen die bij elkaar horen op grond van familiebanden, vriendschap, een zakelijke connectie (collega’s), enzovoorts. Met name de familiebanden spelen een belangrijke, vaak generatie-overschrijdende rol.

Iedereen heeft zo zijn of haar plaats in zo’n systeem. Die krijg je toegewezen of neem je zelf in, meestal volledig onbewust.
Nu kan het zo zijn dat de plaats die jij hebt ingenomen, niet (helemaal) de juiste is. Dat leidt er dan toe dat jij – of iemand anders in hetzelfde systeem – niet tot je recht kunt komen en niet optimaal gelukkig bent. Dat komt dan bijvoorbeeld tot uiting in een levensthema waarmee je telkens opnieuw geconfronteerd wordt en dat je maar niet opgelost krijgt. Of in confrontaties met anderen rondom steeds hetzelfde thema, of in fysieke problemen. Het kan van alles zijn, maar heel vaak duiden belemmeringen in welke vorm dan ook op een verstoring binnen het systeem.

Systemisch Werk heeft tot doel die verstoringen, waarvan de oorzaak vrijwel altijd verborgen is en ook niet bereikbaar is voor ons verstand, inzichtelijk te maken en – alleen al daardoor – op te heffen. Dat gebeurt door middel van een zogenaamde opstelling, bijvoorbeeld een familieopstelling. Hierin wordt (een deel van) jouw systeem letterlijk neergezet en in beweging gebracht (met behulp van stand-ins die jij kiest uit de overige cursusdeelnemers), waardoor de onderlinge verhoudingen en de dynamiek je helemaal duidelijk worden. Vaak krijg je al tijdens de opstelling de gelegenheid de oorzaak van de belemmering in je leven te doorgronden en te neutraliseren. En dan gaat er letterlijk een wereld voor je open!

Systemisch Werk is trouwens niet ‘eng’, zoals wel eens gedacht wordt. Het Grote Systeem is namelijk zo wijs dat jij alleen díé informatie krijgt waar jij op dat moment mee kunt dealen.

Het enige wat je nodig hebt om mee te kunnen doen aan een Systemisch Werk-avond, is het vertrouwen dat je precies datgene krijgt wat jij nodig hebt om een stap verder te komen op je ontwikkelingspad.

Wat is Systemisch Werk?